Kære alle.

ALLE klubbens medlemmer indbydes hermed til generalforsamling i Jernløse Badminton Klub.

Generalforsamlingen foregår tirsdag d. 14. august 2018 kl. 18.00 i Vommevad Forsamlingshus.

Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes til formanden Bjarne Næslev senest 8 dage for generalforsamlingen. Benyt mail: bnaeslev@hotmail.com.

Af hensyn til bespisning skal vi bruge din tilmelding senest d. 9.8.2018.

På bestyrelsens vegne
Bjarne Næslev

Dokumenter

Indkaldelse – Klik her for at hente

Indmeldelsesblanket senior – Klik her for at hente

Indmeldelsesblanket ungdom – Klik her for at hente